پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (1463)

گفتار سوم: مسئولیت غیر قراردادی36بند اول: مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد37الف- نظریه‌ی تقصیر37انتقادات واردشده بر نظریه‌ی تقصیر38ب- نظریه‌ی ایجاد خطر38انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر39ج- نظریه‌های مختلط39اسباب (موجبات یا منابع) الزامات خارج از قرار‌داد40فصل دوم:45مسئولیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1462)

2-15-5 آمادگی برای ازدواج422-15-6 ملاکها و معیارهای ازدواج موفق432-15-7 انتظارت از ازدواج462-16 پیشینه ی تحقیقاتی53 فصل سوم: روش پژوهش 3-1 روش پژوهش613-2 جامعه و نمونه مورد مطالعه613-3 ابزار های پژوهش613-4 روش گردآوری داده ها643-5 روش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1461)

مناسب نیست فهرستعنوان صفحهفصل اول: کلیات تحقیق1-1. مقدمه22-1. بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش33-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش94-1. اهداف پژوهش155-1. فرضیه های پژوهش166-1. روش پژوهش167-1. روش جمع آوری اطلاعات178-1. قلمرو پژوهش179-1. چارچوب نظری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (1459)

مقدمه: فصل اولکلیات تحقیق31-1 مقدمه42-1 تاریخچه مطالعاتی43-1 بیان مسئله54-1 چارچوب نظری تحقیق65-1 فرضیه های تحقیق86-1 اهداف تحقیق87-1 حدود مطالعاتی98-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات10فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه132-2 سیر تحول بانکداری در ایران131-2-2 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان b (1458)

سایت منبع گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی63 مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی80 مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو99 گفتار اول: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (1457)

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1فصل اول مقدمه و هدف1-1 مقدمه21-2- بیان مسأله51-3- ضرورت و اهمیت پژوهش81-4-اهداف پژوهش111-5- فرضیات پژوهش121-6 پیش فرضهای تحقیق121-7 روش آماری131-7- 1- متغیرهای (اصطلاحات) پژوهش و تعاریف آنها131-8 تعریف مفهومی متغیرها131-9 تعریف عملیاتی متغیرهافصل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1455)

2-7- اصول بودجه292-8- سیکل بودجه352-8-1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه352-8-2- تصویب بودجه412-8-3- اجرای بودجه432-8-4- کنترل بودجه (نظارت بر اجرای بودجه )452-9- روش های پیش بینی درآمدها در بودجه492-10- روش های برآورد هزینه ها502-11- رابطه ادامه مطلب…

By 92, ago